Sáu giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu

Thứ sáu - 15/12/2023 05:10
       Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ). Về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tổ chức công đoàn… Các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, việc chấp hành pháp luật của CBĐVNLĐ. 
z4977368588421 f00c25346a0a9705722ee1f8c9c94f31

Đ/c Lê Đức Dục Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
giảng về thời cơ thách thức của tổ chức công đoàn và công nhân lao động trong thời đại công nghiệp 4.0
       Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện hoạt động đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được chú trọng, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nhằm tăng cường thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động, giúp củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân và lực lượng CBĐVNLĐ vững vàng về tư tưởng chính trị, thống nhất trong hành động, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
       Để hoạt động tuyên truyền có sức lan toả, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động theo dõi, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, Báo Lai Châu, Báo Lao động, Tạp chí Lao động & Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa những thông tin cơ bản, quan trọng đến đoàn viên, người lao động. Những nội dung tuyên truyền luôn được cụ thể hóa từ chủ đề hoạt động, trên cơ sở các phong trào thi đua của mỗi ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, về gương người tốt, việc tốt.Trong năm có trên 450 tin, bài viết, phóng sự về các hoạt động Công đoàn trong tỉnh được đăng và phát trên các phương tiện báo chí của tỉnh, Tạp chí Lao động Công đoàn; Báo Lao động; Đài truyền thanh, truyền hình tại địa phương, tỉnh và cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, phản ánh đầy đủ các hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào CNVCLĐ.
        Bên cạnh việc tuyên truyền trên các Báo, Đài từ Trung ương đến địa phương thì hoạt động của cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu đã có sự phát triển nhanh chóng góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về hoạt động quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đồng thời hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động truy cập thông tin một cách thuận lợi. Theo thống kê, số lượt truy cập bình quân hàng ngày gần 5.500 lượt đến nay đã có gần 17 triệu lượt truy cập trên cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lai Châu.
        Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức gần 1.000 cuộc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của tổ chức công đoàn, tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp cho trên 135.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiệp vụ biên tập và viết tin bài, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho gần 150 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách; cấp phát gần 1500 cuốn tài liệu, tập san, tờ gấp, áp phích...
z4977366904794 e58755e213b66d0bbb49d461a65403ed

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Trưởng văn phòng đại diện
Báo Lao động khu vực Tây Bắc bộ tập huấn kỹ năng viết tin bài
        Hoạt động tuyên truyền thời gian qua đã đạt được những con số ấn tượng trên các mặt, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền chưa được đổi mới mạnh mẽ, chưa chú trọng đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình.
       Cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cơ sở vẫn còn hạn chế, nhất là thiếu kiến thức, chưa chủ động, phương pháp tuyên truyền thiếu thuyết phục; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nên việc tuyên truyền chưa được đều khắp.
       Nguyên nhân là do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn, nhất là kỹ năng, phương pháp truyền thông hiện đại. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, Nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, nội dung chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền, có thể đưa ra một số Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu như sau:
       Thứ Nhất, Tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh lần thức XIII và chương trình công tác tuyên giáo hàng năm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn về ý nghĩa, vai trò của công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới. Làm sao để chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động.
        Thứ hai, phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở làm nhân tố tạo được hiệu ứng để nắm rõ tình hình tư tưởng đoàn viên, NLĐ, để thực hiện tốt vấn đề này, đòi hỏi mỗi cán bộ chuyên trách, không chuyên trách công đoàn ở các cấp phải thực sự là người tâm huyết, biết hy sinh (thời gian, công sức và trí tuệ) để tạo được niềm tin từ đoàn viên, giúp họ tin tưởng, phản ánh khách quan thông tin từ cơ sở cho mình... Làm sao để khi đoàn viên, người lao động cảm thấy Cán bộ công đoàn là người đại diện thực sự cho mình, để cùng chia sẽ những tâm tư, tình cảm và đề đạt các nguyện vọng chính đáng của mình.
       Thứ ba, công tác tuyên truyền cần tập trung chú trọng vào việc thực hiện chủ đề hàng năm do Tổng Liên đoàn định hướng tuyên truyền về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII và Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, gắn với tuyên truyền nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ… LĐLĐ tỉnh thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐCS thông qua việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và thường xuyên trao đổi chia sẻ, hướng dẫn cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS tại các doanh nghiệp.
         Bên cạnh các phương pháp tuyên truyền truyền thống, cần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội Facebook, zalo, Youtube… đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền nhanh nhất, hiệu quả nhất, về kênh tuyên truyền này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao cho đồng chí Phó ban Tuyên giáo - nữ công có trách nhiệm quản lý về nội dung, hình thức, kiểm duyệt và đăng tải các thông tin lên trang mạng, để tránh đưa thông tin sai lệch. Hiện tại, ở Lai Châu có gần 90% CĐCS lập trang Facebook, 100% CĐCS thiết lập trang zalo, các trang Facebook và zalo hoạt động đảm bảo tôn chỉ mục đích, đúng pháp luật.
       Thứ tư, công tác tuyên truyền phải đi vào từng vấn đề, từng nội dung và từng đối tượng cụ thể, trong đó cần xác định người nghe là ai để biên soạn nội dung cho phù hợp. Nội dung tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm, không nói chung chung, thông tin phải rõ ràng, phong phú, phải có minh họa cho nội dung thông tin, nội dung cho thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói… để nó trở nên gần gũi, thiết thực trong đời sống, để họ dễ dàng nhận thức được và làm được.
        Thứ năm, phát huy tính tích cực giữa công đoàn với các cơ quan, đơn vị phối hợp… trên cơ sở các chương trình phối hợp để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, qua đó vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng cao, nhằm thực hiện tốt nhất việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
       Thứ sáu, thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, định hướng dư luận trong công nhân, viên chức, lao động để có giải pháp xử lý kịp thời; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; tuyên truyền, lan tỏa những việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn, các gương điển hình tiên tiến, qua đó góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Trinh - LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay9,980
  • Tháng hiện tại208,984
  • Tổng lượt truy cập19,357,463
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây