Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu: Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ Mười Bốn, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ năm - 29/12/2022 06:49
 
           Sáng 28/12/2022, tại hội trường tầng 3, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ Mười Bốn, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Xin ý kiến vào dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo tổng kết 3 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tới dự hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh; các đơn vị ký quy chế phối hợp; đại diện lãnh đạo các CĐCS trực thuộc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua….
IMG 6518[1]
 Đồng chí Nguyễn Thị Thiện – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

       Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, song vẫn còn nhiều khó khăn do những tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của đoàn viên, người lao động, nhất là Công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, kịp thời điều chỉnh quy mô, cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19 mang lại hiệu quả tốt, thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; Công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 100% CĐCS tập trung đẩy mạnh gắn với tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở; toor chức Hội nghị  cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19; công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm... Kết quả, trong năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ 7.565 suất quà với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cho đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; các đơn vị doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xây dựng mái ấm công đoàn; phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát 22 cuộc, tại 119 đơn vị theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị;  kiểm tra việc thực hiện QCDC 18 cuộc tại 113 đơn vị; Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19 có 2.392/2.300 sáng kiến của đoàn viên, CCVCLĐ tham gia dự thi, đạt 104% chỉ tiêu cả Chương trình (02 giai đoạn), tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến ước tính hơn 15 tỉ đồng; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ V năm 2022, có 01 đề tài đạt giải nhì, 01 đề tài đạt giải ba và 03 đề tài đạt giải khuyến khích trên tổng số trên 20 đề tài sáng kiến khoa học của đoàn viên, CCVCLĐ; 06 sáng kiến của đoàn viên, CCVCLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; thành lập được 10 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước kết nạp được 328 đoàn viên công đoàn, giới thiệu được 815 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, việc xây dựng các mô hình, gương hình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua được quan tâm chỉ đạo, năm 2022 đã nhân rộng thêm 47 mô hình, giúp đỡ cho 203 đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế với tổng số tiền 2.481.650. 000 đồng; ký mới 04 thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho “Đoàn viên Công đoàn”, số đoàn viên được sử dụng sản phẩm dịch vụ gần 4 nghìn đoàn viên với tổng số tiền được hưởng lợi là 298.000.000đ; UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 593 cuộc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam kiểm tra 689 cuộc về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, giám sát 82 cuộc...
Quang cảnh HNLĐ
 Quang cảnh hội nghị

        Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào CCVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh năm 2022; Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu năm 2023; tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội XII trình đại hội XIII công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028...
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn tỉnh đã đạt được trong năm qua; nhất là các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh…; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CCVCLĐ; phát động và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn phát động; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh…Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong năm 2023 các cấp công đoàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ khó khăn; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn; tích cực vận động đoàn viên, CCVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” vượt chỉ tiêu đề ra góp phần chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp  
z3995454654439 9af24021dd354d27fb92af15b50602e4
   Đồng chí Hoàng Văn Trinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào CCVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022

         Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 20 Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng Liên đoàn cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam; LĐLĐ tỉnh tặng 12 Cờ toàn diện, 01 Cờ chuyên đề và tặng Bằng khen toàn diện, chuyên đề cho 61 tập thể, 199 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022.
z3995462104673 e5a3dbfed08efbaac88fa63f2fc2214a
Các đơn vị trong Khối thi đua khối huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

Tác giả bài viết: Lưỡng Hà – Ban CSPL & QHLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập115
  • Hôm nay17,617
  • Tháng hiện tại183,366
  • Tổng lượt truy cập19,331,845
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây