Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ ba - 07/03/2023 20:13
      Ngày 07/3/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế chọn tổ chức Đại hội điểm để chỉ đạo Đại hội các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.
      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc sở Y tế, Đàm Xuân Diễn - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Trần Đỗ Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc TTKSBBT, Đỗ Thị Thoa – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế cùng 155 đại biểu là đoàn viên công đoàn CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
       CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có tổng số 192 đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ 2020-2023, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, đoàn viên CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, mặc dù vậy với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của của Đảng bộ bộ phận, Công đoàn ngành Y tế sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp, CĐCS đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bênh Covid – 19; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Chấp hành CĐCS triển khai kịp thời, sâu rộng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trọng tâm là các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “văn hóa, thể thao” nhằm nâng cao thể chất, đời sống vật chất, tinh thần; phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bênh”, “cán bộ, y, bác sỹ ngành y nói không với tiêu cực trong khám, chữa bệnh”... Trong nhiệm kỳ, với những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được, CĐCS được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua và tặng Bằng khen toàn diện, chuyên đề cho 8 tập thể và 75 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn ngành đã tặng Bằng khen, giấy khen có 374 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua tạo nên động lực mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, của ngành, của tỉnh. Xác định nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ là việc làm trọng tâm, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành CĐCS tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 320 lượt đoàn viên, con đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo; đoàn viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán với tổng số tiền 108.100.000 đồng. Phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các cháu là con đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu với tổng số tiền 241.707.872 đồng, qua đó, tạo động lực khí thế phấn đấu, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ.
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn Kết - Phát triển , Đại hội lần thứ II đã đề ra 9 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2023 2028
Đồng chí Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc sở Y tế;
đồng chí Đàm Xuân Diễn- Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế;
đồng chí Trần Đỗ Kiên- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế,
Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc TTKSBBT tặng hoa chúc mừng Đại hội
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đàm Xuân Diễn, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và đồng chí Trần Đỗ Kiên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc TTKSBBT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CĐCS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới CĐCS cần quan tâm và triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý Kinh tế - Xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động...theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đ c Đàm Xuân Diễn Uỷ viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, CHủ tịch CÔng đoàn Ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đàm Xuân Diễn - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
      Với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 ủy viên và bầu Ban Thường vụ gồm 03 ủy viên, đồng chí Nguyễn Hồng Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Thúy tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, bầu UBKT và chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028; cũng tại Đại hội đã bầu 07 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
      Ngay sau khi bế mạc Đại hội điểm lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế đã tiến hành họp để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội CĐCS trong toàn ngành; đồng chí Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc sở Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm của ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế, Công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, trang trí khánh tiết được thực hiện tốt. Các nội dung của Đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng chương trình đề ra. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, để các CĐCS tiếp theo tổ chức đại hội được tốt hơn đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các CĐCS trong quá trình chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cần thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh.
       Đồng chí Đàm Xuân Diễn, Chủ tịch Công đoàn ngành đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo và hứa rút kinh nghiệm từ đại hội điểm sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tập trung chỉ đạo các CĐCS chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng quy định, đúng kế hoạch đề ra .
 

Tác giả bài viết: Phương Thúy - Đoàn viên CĐCS Trung tâm KSBTT ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay13,299
  • Tháng hiện tại251,373
  • Tổng lượt truy cập19,399,852
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây