GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU TRỌN NIỀM TIN THEO ĐẢNG

Thứ tư - 14/10/2020 04:40
Những ngày này, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Lai Châu đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng và hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tất cả niềm tin và kỳ vọng.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế, huyện Nậm Nhùn bàn giao nhà công vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn năm 2020
Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, huyện Nậm Nhùn bàn giao nhà công vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ rất phấn khởi, tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của Tỉnh. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, đan xen cả thời cơ và thách thức, tác động, ảnh hưởng đến tình hình của tỉnh; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt mọi khó khăn của CNVCLĐ, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trong những năm tới.
Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; diện mạo có nhiều thay đổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên; khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục có bước phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét…Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh.
Những năm qua, với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động CNVCLĐ trong tỉnh đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng…. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong tỉnh. Đoàn viên, CNVCLĐ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ); tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Vận động, tổ chức và tập hợp trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ chủ động tham mưu với cấp ủy đảng trong việc đề ra những đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo; tham gia với Nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, NLĐ, nhất là tham gia sửa đổi Bộ Luật Lao động, các chế độ chính sách liên quan, Đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhà nước. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ hằng năm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát huy quyền làm chủ của NLĐ; chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị; đồng thời tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, kịp thời đề xuất và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…Đặc biệt, Công đoàn tỉnh quan tâm, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội như: Trao Mái ấm Công đoàn; hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, điều trị hiếm muộn; con đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi, đạt tích cao trong học tập và văn hóa, thể thao; hỗ trợ làm nhà cho gia đình đồng bào khó khăn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phụ nữ nghèo, gia đình người có công, đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai; làm nhà công vụ cho giáo viên, viên chức y tế, bếp ăn cho học sinh bán trú… với số tiền trên 10 tỷ đồng; tổ thức tốt chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” hằng năm… qua đó thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; từng bước khẳng định và lan tỏa vai trò của tổ chức Công đoàn trong xã hội.
Các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn được quan tâm đẩy mạnh, triển khai thực hiện cả về bề rộng và chiều sâu; nổi bật là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”…; 5 năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ, bằng khen, bằng “Lao động sáng tạo”. Thông qua các phong trào thi đua đã khích lệ đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật, xã hội, tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước.
Công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ và được coi là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn tỉnh; có 12 cán bộ công đoàn chủ chốt được các cấp ủy bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố và tương đương. Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm đẩy mạnh; từ năm 2015 đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh đã giới thiệu được 4.718 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, trong đó có 4.271 đoàn viên công đoàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, các cấp Công đoàn tỉnh cũng tích cực tham gia xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của NLĐ, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của chính quyền các cấp.
Có thể nói, những đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tiến trình phát triển của tỉnh, của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, tổ chức Công đoàn hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tổ chức Công đoàn có nguy cơ giảm sút số lượng đoàn viên, nhất là đoàn viên khu vực doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ dẫn đến sự cạnh tranh của các tổ chức khác cùng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ tại cơ sở.
Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, thời gian tới tổ chức Công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ. Trước hết, Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, chương trình phúc lợi đoàn viên; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước...
Hoạt động công đoàn sẽ hướng đến việc tạo sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên công đoàn và NLĐ chưa phải là đoàn viên công đoàn như: Được hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở, được hỗ trợ, thăm hỏi khi ốm đau, điều trị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... Khi NLĐ thấy rõ quyền lợi của mình khi tham gia tổ chức công đoàn, cũng như khi công đoàn hoạt động thực chất, mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho NLĐ thì chắc chắn NLĐ sẽ tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn và đó chính là cách tập hợp, thu hút NLĐ vào tổ chức Công đoàn hiệu quả nhất, là cách để tổ chức công đoàn khẳng định vai trò không thể thiếu đối với NLĐ.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với công nhân lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng.
Để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ và thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với CNVCLĐ, tạo sức mạnh tổng hợp cho khối đại đoàn kết giữa công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, tổ chức Công đoàn tỉnh mong muốn Đảng bộ tỉnh khóa XIV: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh không chỉ phát triển về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước.
Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên tiếp xúc, làm việc, lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh khởi nghiệp, sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống; phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ.
Với niềm tin tưởng sâu sắc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu nguyện đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Đồng Nghĩa Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay9,239
  • Tháng hiện tại291,671
  • Tổng lượt truy cập18,678,985
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây