Công đoàn tỉnh Lai Châu 61 năm xây dựng và phát triển (15/4/1963 -15/4/2024)

Thứ bảy - 13/04/2024 06:00

       Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn tỉnh Lai Châu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong mỗi giai đoạn phát triển, tổ chức công đoàn tỉnh đều nỗ lực khẳng định là chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.
       Ngày 15/3/1963, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Công đoàn tỉnh, Tỉnh ủy lâm thời Lai Châu ra Quyết định số 04 và ngày 15/4/1963, Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định số 214 chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn Lai Châu gồm 7 đồng chí. Việc thành lập Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn tỉnh đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn. Công đoàn tỉnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Qua từng giai đoạn, Công đoàn tỉnh đã có những đổi mới và trưởng thành rõ rệt. Ở giai đoạn 1963-1975, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ khắc phục khó khăn, đấu tranh chống lại tàn dư tư tưởng bảo thủ, lạc hậu trì trệ; phát động các phong trào thi đua XHCN trên phạm vi toàn tỉnh như phong trào “Thi đua mở đường nhanh tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”…Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bước vào giai đoạn 1976-1988, hàng loạt các phong trào thi đua, nhất là thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân” và phong trào thi đua “Đông xuân đồng khởi, cả tỉnh là một công trường”, “Vùng Tây Bắc chắc tay súng”... do Tỉnh ủy phát động được đẩy cao với khí thế sôi nổi liên tục, tạo nên chuyển biến mới về chất trong hoạt động của các cấp công đoàn; Giai đoạn 1989-2003, những năm đầu thực hiện công cuộc mới tuy còn nhiều khó khăn thử thách, nhất là việc Thị xã Lai Châu chuyển về Thị xã Điện Biện phủ, các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh tích cực tuyên truyền, động viên CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc di chuyển tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Công nhân, viên chức thi đua thực hiện thắng lợi ba chương trình kinh tế”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...; giúp đỡ 500 bản đặc biệt khó khăn đã tạo không khí phấn khởi lan tỏa trong đoàn viên, CNVCLĐ. Đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh phát triển nhanh (từ 19.000 lên gần 30.000 đoàn viên, người lao động). Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh có 7 ban chuyên môn, 12 LĐLĐ huyện, thị xã; 8 công đoàn ngành và 464 công đoàn cơ sở (CĐCS).
       Giai đoạn mới (2004-2024), sau khi chia tách và thành lập tỉnh mới, Công đoàn tỉnh lúc đó có 05 LĐLĐ huyện; 01 Công đoàn ngành với trên 9.000 đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền vận động CNVCLĐ yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, vừa nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và Chương trình tái định cư Thủy điện Sơn La và các thủy điện khác, chương trình trồng 10.000 ha cây cao su, phổ cập giáo dục THCS; “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở’’, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”; Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”,... đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng.
z5344494614111 5335f08b614f5ba70992ca2ef384a59c

Đồng chí Hoàng Thọ Trung Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại lễ công bố quyết định
kết nạp đoàn viên và TL CĐCS nhà máy thuỷ điện xã Nậm Pì
        Các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ đã hỗ trợ làm 386 mái nhà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng gần 100 công trình nhà công vụ, lớp học, nhà bán trú, bếp ăn cho cán bộ giáo viên, y bác sỹ, học sinh…trị giá 15,8 tỷ đồng; hàng năm nhân dịp tháng công nhân, Tết sum vầy đã thăm hỏi tặng 58.496 suất quà cho đoàn viên, người lao động trị giá gần 18 tỷ đồng…, thành lập 68 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Nghị quyết 20 của BCH TW Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nma thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;  … đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
z5344494968985 9a2af2963e962c2c9291bb1c561faeab

Đồng chí Hoàng Thọ Trung Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết đại hội XIII
 công đoàn tỉnh và Nghị quyết đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
          Sau 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn về việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, đến nay LĐLĐ tỉnh có 4 ban chuyên môn; 8 LĐLĐ huyện, thành phố; 3 Công đoàn ngành; Toàn tỉnh có 26.643 CNVCLĐ, trong đó: LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 22.933 CNVCLĐ... Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 61 năm qua, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.
         Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, tự hào về truyền thống, lịch sử vẻ vang 61 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn tỉnh, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu tiếp tục Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu vững mạnh toàn diện; nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ gương mẫu, sáng tạo, lớn mạnh; thực hiện tốt văn hóa công sở, tích cực cải cách thủ tục hành chính, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay7,356
  • Tháng hiện tại251,969
  • Tổng lượt truy cập18,639,283
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây