Các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước Tổng Liên đoàn lần thứ X, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thứ tư - 24/06/2020 05:04
Tính đến tháng 6 năm 2020, Toàn tỉnh có 28.196 CNVCLĐ; 27.504 đoàn viên công đoàn; trong đó LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 24.698; có 11 công đoàn cấp trên cơ sở và 794 công đoàn cơ sở.
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; hằng năm, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn như: Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao độn (01/2/1886-01/5/2016); 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019), 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (01/01/2004-01/01/2019); 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X...
Đồng chí Vũ Văn Hoàn Phó Bí thư thường trực  Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Tỉnh Lai châu trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cơ quan LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã có thành tích trong công tác và hoạt động Công đoàn
Đồng chí Vũ Văn Hoàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Tỉnh Lai châu trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cơ quan LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã có thành tích trong công tác và hoạt động Công đoàn
Đồng chí Tạ Văn Đồng Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn trào Cờ thi đua xuất sắc, Cờ thi đua dẫn đầu khối huyện, ngành năm 2018
Đồng chí Tạ Văn Đồng Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn trào Cờ thi đua xuất sắc, Cờ thi đua dẫn đầu khối huyện, ngành năm 2018
Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; "Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững"; "Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển"; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”, “Nói không với tiêu cực”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo'' gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua; chỉ đạo 100% các cấp công đoàn cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với tình hình thực tiễn; tổ chức phát động, đăng ký thi đua tới 100% đoàn viên, CNVCLĐ đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, cụ thể:
Phong trào thi đua Khối hành chính: Tập trung thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực” gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức đã được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng; tiêu biểu là đoàn viên Công đoàn Viên chức, LĐLĐ huyện Than uyên, Thành phố…
Khối sự nghiệp Giáo dục, Y tế: Đã tổ chức thực hiện tốt các mô hình thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Bồi dưỡng học sinh giỏi”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiêu biểu như: CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên…
Khối doanh nghiệp: Thực hiện tốt phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thu nhập cho NLĐ”; thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động...tiêu biểu như: CĐCS Công ty CP trà Than Uyên, CĐCS Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu…
Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với phong trào “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động được tuyên truyền sâu rộng, được các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tiêu biểu là đoàn viên, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp, huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Thành phố...
Phong trào thi đua trong toàn hệ thống công đoàn: Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Triển khai các phong trào thi đua luôn gắn với các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “Mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.
Công tác xây dựng điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh, nhiều CĐCS đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc, được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, đã có trên 90% đoàn viên, CNVCLĐ, trên 85% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 25 tập thể, 75 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động; Thủ tướng chính phủ tặng Cờ và Bằng khen 157 tập thể, 168 cá nhân; các Bộ, Ngành Trung ương tặng Cờ và Bằng khen 598 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 6.900 tập thể và 13.224 cá nhân; có 9.236 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, trong đó có 780 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 09 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; Tổng Liên đoàn tặng Cờ 15 tập thể, tặng Bằng khen cho 65 tập thể và 1.112 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ 77 tập thể, tặng Bằng khen 479 tập thể và 1.583 cá nhân...
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển./.
 

Tác giả bài viết: Điêu Thị Lưỡng Hà – Ban Công tác cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay27,795
  • Tháng hiện tại31,084
  • Tổng lượt truy cập17,691,688
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây