Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 huyện Nậm Nhùn

Thứ bảy - 16/07/2016 11:40
Ngày 25/01/1016, Liên đoàn Lao động huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn, Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc; các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nậm Nhùn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2015
Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nậm Nhùn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2015

         Từ khi thành lập đến nay, toàn huyện hiện có 34 công đoàn cơ sở và 01 công đoàn cấp trên cơ sở, với tổng số CNVCLĐ là 1.634 người; Trong đó: nữ 756 người (46,26%); dân tộc thiểu số 755 người (47,42%); đoàn viên công đoàn 1.464 người (89,59%); đảng viên 636 người (38,92%). Năm qua, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức triển khai nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao như: công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; tổ chức các phong trào thi đua;  tham gia kiểm tra giám sát chế độ chính sách pháp luật; chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; Công tác phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; công tác kiểm tra; công tác nữ công ; công tác tài chính.

          Đặc biệt tại Hội nghị lần này đã dánh giá  những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, hoạt động của UBKT trong năm 2015 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Lai Châu và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Nậm Nhùn lần thứ I, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn huyện, tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó để bàn và tìm ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm còn lại của nửa nhiệm kỳ này. Đồng thời cũng tại hội nghị này, có một nhiệm vụ quan trọng là bầu bổ sung 02 đồng chí UVBCH Liên đoàn Lao động khoá I để tiếp tục lãnh đạo hoạt động công đoàn trong toàn huyện. Những nội dung trình hội nghị lần này đều là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn không chỉ trong năm 2016 mà cho cả những năm còn lại của nhiệm kỳ này

          Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của công đoàn đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của Công nhân, viên chức lao động đối với công tác bồi dưỡng, năng cao trình độ, năng lực của công nhân, viên chức lao động. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng những thành tích đạt được của công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập các công đoàn cơ sở, chăm lo đảm bảo đời sống của người lao động và biểu dương kịp thời những công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong phong trào thi đua.

          Sau ½ ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện lần thứ 5 khoá I đã hoàn thành các nội dung  đề ra; bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đề ra 9 mục tiêu trong thời gian cần thực hiện tới đó là: Một là: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016  gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội côngđoàn các cấp, Tuyên truyền sâu rộng tới công nhân, viên chức lao động Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2015 về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực, Tuyên truyền việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, bảo đảm trật tự An toàn giao thông, Báo cáo quyết toán năm 2015 theo đúng thời gian do Liên đoàn Lao động huyện quy định; Hai là, các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền trong công nhân, viên chức lao động về các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Ba là, chủ động trong công tác tham gia quản lý nhà nước; kiểm tra, giám sát và bảo vệ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động. Đặc biệt các chính sách về tiền lương, phụ cấp thu hút, ưu đãi, BHXH, BHYT...; Bốn là, vận động công nhân, viên chức lao động hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua, yêu nước do chính quyền và tổ chức Công đoàn phát động. Vận động CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của tổ chức công đoàn; Năm là, các cấp Công đoàn cần tổ chức, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Sáu là, các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia ủng hộ các quỹ do tổ chức Công đoàn và các ngành phát động. Đặc biệt vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Mái ấm Công đoàn”; rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho các gia đình công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xét và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ; Bảy là, đôn đốc thủ trưởng và kế toán đơn vị trích nộp kinh phí công đoàn 2% theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Chỉ thị của UBND Tỉnh; Tám là, đề nghị Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra năm 2016. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách các đơn vị tích cực nắm tình hình hoạt động, hướng dẫn các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Huyện; Chín là, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, các Công đoàn trực thuộc thường xuyên, kịp thời báo cáo kết quả hoạt động theo lĩnh vực, đơn vị phụ trách về Liên đoàn Lao động huyện để tổng hợp báo cáo thường trực Huyện ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị.

          Tại hội nghị, 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2015 được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2015.

Thanh Nhàn
LĐLĐ huyện Nậm Nhùn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay6,405
  • Tháng hiện tại45,047
  • Tổng lượt truy cập16,836,041
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây