Văn bản theo chủ đề: Hướng dẫn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 95/HD-LĐLĐ 21/01/2018 Hướng dẫn Công tác Nữ công năm 2018
2 94/HD - LĐLĐ 21/01/2018 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3 93 /HD-LĐLĐ 17/01/2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018
4 92/HD-LĐLĐ 29/11/2017 Hướng dẫn tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII
5 91/HD-LĐLĐ 13/11/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2018
6 89/HD-LĐLĐ 04/07/2017 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
7 611/HD - TLĐ 25/04/2017 Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở
8 87 /HD-LĐLĐ 27/04/2017 Hướng dẫn về hoạt động Khối thi đua LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc
9 85/HD-LĐLĐ 25/04/2017 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội công đoàn các cấp
10 86 / HD- LĐLĐ 26/04/2017 Hướng dẫn Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở
11 82/HD - LĐLĐ 14/03/2017 Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”
12 83/HD-LĐLĐ 14/03/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động
13 251/HD - TLĐ 01/03/2017 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD - TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
14 81/HD-LĐLĐ 09/03/2017 Hướng dẫn Một số nội dung hoạt động trọng tâm của UBKT Công đoàn các cấp năm 2017
15 80/HD - LĐLĐ 15/02/2017 Hướng dẫn củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp
VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT

478/TB-LĐLĐ

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Lượt xem:5 | Lượt tải:6

472/TB-LĐLĐ

Thông báo Chương trình làm việc tháng 2 năm 2018 của Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh

Lượt xem:22 | Lượt tải:26

278-CV/BDVTU

về việc tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

Lượt xem:11 | Lượt tải:16

37/CT- KT

Chương trình Công tác kiểm tra năm 2018

Lượt xem:28 | Lượt tải:32

94/HD - LĐLĐ

Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:57 | Lượt tải:57
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây