Chức năng và nhiệm vụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

+ Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn tỉnh có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước của tỉnh, về chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.

+ Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

+ Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.

+ Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Liên đoàn Lao động huyện và các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

+ Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.

+ Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành Trung ương để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 Các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu:

1- Văn phòng:

Chức năng: Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham mưu về công tác lãnh chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo.

2- Ban Công tác cơ sở

Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn. Đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng những nội dung có liên quan đến pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn.

 3- Ban Tuyên giáo Nữ Công

Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn, công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

4- Ban Tài chính:

Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn. Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. 

5-  Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra:

Chức năng: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của UBKT-TLĐ do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết mạng nội bộ
Videos - Phóng sự
Có thể bạn quan tâm
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 3792.111 - Fax: (0213) 3877.530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây